Vi må forkynne evangeliet slik at det har kraft til å frelse.